voor wie | hoe | afspraken | contact | e-coaching | internet columnist
schrijfdocent | boeken | links | weblog

AFSPRAKEN

Ieder begeleidingstraject verloopt anders, ik verkoop geen standaardtrajecten. Ik maak afspraken van gesprek tot gesprek, en niemand is verplicht meer gesprekken te voeren dan hij zelf wil of dan hij nodig heeft. Dit geldt vooral voor particuliere cliënten, de mensen die op eigen initiatief komen en de gesprekken zelf betalen.
Komt iemand op initiatief van zijn werkgever, dan stelt deze meestal een bepaald aantal gesprekken voor. Dat aantal hangt dan samen met het budget dat de werkgever wil besteden.

Als loopbaanadviseur en coach vervul ik soms de rol van het klankbord dat terugpraat, dat kan spiegelen en confronteren. Ik heb geen belang bij de beslissingen die de cliënt neemt en de keuzes die hij maakt, in tegenstelling tot vrienden, geliefden en familieleden die vaak emotioneel bij de beslissingen betrokken zijn.