voor wie | hoe | afspraken | contact | e-coaching | internet columnist
schrijfdocent | boeken | links | weblog

Voor mensen die ver van Rotterdam wonen en toch van mijn begeleiding gebruik willen maken, kan e-coaching een uitkomst zijn.
In dat geval geef ik er de voorkeur aan wel een persoonlijk oriënterend gesprek te voeren, zodat we een beeld van elkaar hebben. Dat kan echter niet altijd, bijvoorbeeld als de cliënt in een ander werelddeel woont. Binnen Nederland is het meestal wel mogelijk.
Bij e-coaching kunnen we afspraken maken over de frequentie van de mailtjes, de duur van de begeleiding en uiteraard over de doelstelling. Ook hier hanteer ik geen standaardtrajecten, maar individuele afspraken.