voor wie | hoe | afspraken | contact | e-coaching | internet columnist
schrijfdocent | boeken | links | weblog


Elk traject begint met een oriënterend gesprek. Dit is van twee kanten vrijblijvend: de cliënt is niet verplicht met mij in zee te gaan, en ik heb ook de vrijheid aan te geven als ik denk dat ik niet de beste adviseur ben voor deze cliënt of voor de vraagstelling. In dat geval kan ik doorverwijzen naar een collega, die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in een bepaalde richting.

Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een eenmalig consult, bijvoorbeeld voor advies over een sollicitatie.

Komt iemand voor loopbaanbegeleiding of coaching op initiatief van zijn werkgever, dan volgt meestal een kennismakingsgesprek met P&O of met de directie als ik voor dit bedrijf niet eerder medewerkers heb begeleid.  Soms ook een gesprek met zijn drieën, waarin manager en medewerker samen de vraagstelling aangeven en de doelstellingen benoemen.
De cliënt of de organisatie krijgt vervolgens een opdrachtbevestiging en dan kan het traject beginnen.

Ik werk met gesprekken, huiswerkopdrachten, inzichtgevende methodieken, gestructureerde en ongestructureerde oefeningen. Op deze wijze en door feedback uit hun eigen omgeving ontwikkelen cliënten een helder beeld van wie ze zijn, wat ze kunnen en willen. Vervolgens zetten ze stappen om hun doelen te verwezenlijken.

Een deel van het af te leggen traject bestaat uit het verkrijgen van inzicht in zichzelf, maar daarnaast ook uit het ontdekken van het effect van eigen gedrag op de buitenwereld. Het ontdekken van patronen, waardoor het bijvoorbeeld ook in een vroegere werksituatie misging. De drie klassieke vragen: wie ben je, wat kun je en wat wil je krijgen nieuwe en soms oude antwoorden.
Het 'handwerk' bestaat uit begeleiding bij het verkennen van de arbeidsmarkt, het maken of bijstellen van het cv (curriculum vitae) en het schrijven van sollicitatiebrieven. Soms geef ik een 1 op 1 sollicitatietraining, of een oefening in het voeren van een netwerkgesprek.